Najnowsze wiadomosci z naszej firmy

Współczynnik przenikania ciepła okien – dlaczego jest ważny dla Twojego domu?

Współczynnik przenikania ciepła okien – dlaczego jest ważny dla Twojego domu?

Niższa emisja gazów cieplarnianych oraz obniżone koszty ogrzania budynku to popularne trendy w budownictwie mieszkalnym. Budując w standardzie energooszczędnym, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na okna o wysokiej jakości izolacji termicznej, którą wyraża parametr Uw. Dowiedz się, czym jest współczynnik przenikania ciepła Uw i dlaczego jest tak ważny podczas wyboru odpowiedniego systemu. 

Coraz ostrzejsze normy izolacji termicznej w Europie

W dobie zmian klimatycznych na świecie inwestorzy przykuwają szczególną uwagę do proekologicznych rozwiązań. Do tego nurtu zaliczamy inwestycje w niskoemisyjne źródła ciepła, termoizolację obiektów mieszkalnych oraz dobór stolarki w postaci okien i drzwi, która zapewni wysoką jakość izolacji termicznej.

W domach jednorodzinnych największy procent energii jest zużywany na ogrzanie budynku. Straty ciepła można ograniczyć poprzez dobranie okien o niskim współczynniku przenikania ciepła Uw. Nawet niewielka zmiana parametrów technicznych okna ma duże znaczenie dla wygenerowanych oszczędności w skali roku.

Również przepisy wspierają produkcję okien o wysokiej jakości izolacji ciepła. Dowodem na to jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do końca roku 2020 dla okien i drzwi obowiązywał współczynnik Uw maksymalnie 1,1 W/(m²·K). Od stycznia 2021 roku został obniżony do 0,9 W/(m²·K). Oznacza to, że aby zapewnić odpowiednią jakość izolacji producenci stolarki muszą sięgać po najnowsze rozwiązania technologiczne.

Sprawdźmy, jakie atrybuty okna mają wpływ na jakość izolacji termicznej, co pomoże Ci w podjęciu lepszej decyzji podczas wizyty w salonie.

Czym jest współczynnik przenikania ciepła Uw i jakie ma znaczenie?

Współczynnik przenikania ciepła U podawany w W/m²K pozwala obliczyć, ile ciepła ucieka przez różnego rodzaju przegrody takie jak ściany, okna czy dach. Równocześnie jest najlepszym wskaźnikiem do porównywania różnego rodzaju izolacji.

Dla inwestora najistotniejszy jest parametr Uw (współczynnik przenikania ciepła okna jako całości). Jego składową jest współczynnik izolacji profilu okiennego (Uf), jakość izolacji pakietu szybowego (Ug) i współczynnik ramki międzyszybowej (Psi).

Dobierając okna energooszczędne, powinniśmy zwrócić uwagę na jeszcze jeden parametr tj. współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego – g. Jest on zależny od zastosowanego w oknach pakietu szybowego i odzwierciedla ilość ciepła pozyskanego z energii słonecznej, która ogrzeje dane pomieszczenie.

Skoro wiesz już, jakie parametry określają jakość izolacji okien, rozróżnijmy okna pasywne od okien energooszczędnych.

  • Okna energooszczędne posiadają współczynnik przenikania ciepła Uw maksymalnie do wartości 0,9 W/m2K
  • Okna pasywne wymagają jeszcze skuteczniejszej izolacji, Uw plasuje się poniżej 0,8 W/m2K.

Ciepłe okna aluminiowe Aluhaus dla domów energooszczędnych

W Aluhaus kwestia izolacji termicznej oraz proekologiczne podejście od zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w nowoczesnych domach ma dla nas szczególne znaczenie. Aluminium jako materiał posiada szereg właściwości, które pozwalają nam produkować okna przyjazne środowisku. Wiesz już z powyższych fragmentów artykułu, że dla niskiego współczynnika przenikania ciepła Uw, istotne jest zastosowanie odpowiedniego pakietu szybowego. Dla wysokości współczynnika Ug oraz g ma znaczenie wielkość zastosowanego pakietu. W dużym uproszczeniu większe i grubsze okna posiadają lepsze parametry. Aluminium jest surowcem zapewniającym lepszą sztywność konstrukcji niż PVC oraz drewno. Dzięki temu możemy tworzyć okna o dużych gabarytach i doskonałej izolacji.

Dzięki możliwości zastosowania zabudowy 88 mm możemy zwiększyć ilość materiału izolacyjnego i zastosować szklenie o grubości nawet 71 mm. Dzięki temu system Miru, oprócz niezwykłych walorów estetycznych zapewnia wysokie parametry wodoszczelności – do 2250 Pa według normy EN 12208.

źródło: aluhaus.com.pl