Rozpoczęcie prac, towar czeka, z wykonaniem własnym podkonstrukcji do montażu bram, podkonstrukcja wyspawwna czeka na malowanie, bramy Makropro HL Firmy Wiśniowski z prowadzeniem wysokim