System IMPERIAL

System IMPERIAL I+

System IMPERIAL I+

  • system Imperial o podwyższonej izolacyjności cieplnej: IP i, IP i+, przeznaczony do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji
  • wysokie parametry izolacyjności termicznej uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne
  • istnieje możliwość instalowania okien w systemach fasadowych
  • kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych i okuć PVC
  • szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb jedno,  dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych
  • system przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej

System IMPERIAL OUT

System IMPERIAL OUT

System okienny służący do projektowania okien odchylanych oraz rozwieranych na zewnątrz system Imperial OUT jest pełni kompatybilny z systemem okiennym Imperial (te same elementy systemu: łączniki, uszczelki, listwy szklące).
Ssystem Imperial OUT charakteryzuje się zlicowaną wewnętrzna powierzchnią ramy i skrzydła okna otwierane na zewnątrz mogą być wyposażone w dwa rodzaje zawiasów: zawiasy obrotowe lub nożycowe; stosowane okucia pozwalają wychylać skrzydło na zewnątrz dołem lub górą.
Maksymalne wymiary i ciężary konstrukcji w systemie Imperial OUT: - okna wychylne: minimalna szerokość i wysokość skrzydła 500 mm - 2000 mm oraz maksymalna waga skrzydła 100 kg dla okien wychylnych - okna rozwierne: szerokość skrzydła 500 mm - 1500 mm, wysokość skrzydła 3000 mm oraz maksymalna waga skrzydła 120 kg dla okien rozwiernych.

System IMPERIAL SU

System IMPERIAL SU

Trójkomorowy system okienny z izolacją termiczną przeznaczony do konstruowania okien z ukrytym, niewidocznym od zewnątrz skrzydłem.
System charakteryzujący się specjalnie zaprojektowanym kształtem ramy, kryjącym całą wysokość profilu skrzydła, szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych. System ukrytego skrzydła to preferowane przez projektantów rozwiązanie umożliwiające „krycie okien” w zabudowie aluminiowo-szklanej; dzięki temu, kwatery otwierane i stałe od strony zewnętrznej wyglądają identycznie. System IP SU występuje w wersji o podwyższonej izolacyjności termicznej, dostępna opcja IP SU i z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profila