Ścianki

Ścianki (drzwi połączone z oknami i witrynami) przeznaczone do użytku w budynkach biurowych,
obiektach użyteczności publicznej, handlowych i usługowych, w salonach ekspozycyjnych,
hotelach, obiektach mieszkalnych, obiektach sportowo-rekreacyjnych, bankach, zakładach produkcyjnych.