Ogrodzenia sportowe

Panele sprtowe firmy Wiśniowski to pełne bezpieczeńswo bez ograniczania widoczności

VEGA 2D / VEGA 2D Super: Panele zgrzewane punktowo z prętów stalowych o wymiarze oczek 50 x 200 mm.
- VEGA 2D – œśrednica pręta poziomego 2 x 6 mm i pionowego 5 mm.
- VEGA 2D Super – œśrednica pręta poziomego 2 x 8 mm i pionowego 6 mm.

VEGA 2D Super Sport: Panele zgrzewane punktowo z prętów stalowych o wymiarze oczek 100 x 200 mm.
- VEGA 2D Super Sport – śœrednica pręta poziomego 2 x 8 mm i poziomego 6mm.

VEGA B
Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych o œśrednicy pręta 5 mm i wymiarze oczek prostych 50 x 200 mm oraz oczek małych 50 x 50 mm